FORMARE ANTREPRENORIALĂ
PENTRU STARTUP-URI ÎN ECONOMIA
REGIUNII SUD-VEST OLTENIA

Dezvoltarea unui sistem de suport pentru antreprenori prin infiintarea Centrului Regional pentru Antreprenoriat si Ocupare, dezvoltarea retelei de institutii de practica si a platformei online pentru informare, formare, consultanta, monitorizare si promovare firme start up, în Târgu-Jiu, Str. Vulcan, Nr. 21

Obiectivul proiectului este incurajarea antreprenorialului si a ocuparii pe cont propriu prin dezvoltarea si implementarea de masuri integrate de formare antreprenoriala pentru 350 persoane, practica si consultanta specializata, acordare finantare si monitorizare minim 42 start-up-uri cu profil nonagricol în zona urbana a regiunii de dezvoltare SV Oltenia.

Grupul tinta al proiectului este format din minim 350 persoane fizice ce se incadreaza in una din urmatoarele categorii eligibile:
• someri
• persoane inactive
• persoane care au un loc de munca si înființeaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca
Aceste persoane trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele condiții:
a. intenționeaza sa înființeze o afacere nonagricola în mediul urban
b. îsi au resedința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Sud-Vest Oltenia


VREI SA VEZI DACA TE REGASESTI IN GRUPUL TINTA?CLICK AICI

 

Activitati si rezultate propuse


- A1. Planificarea, organizarea si implementarea proiectului
- A2. Dezvoltare sistem suport de sustinere a antreprenoriatului
- A3. Formare Antreprenoriala
- A4. Implementarea, dezvoltarea si sustinerea financiara a planurilor de afaceri
- A5. Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
- A6. Sustenabilite si transferabilitate


APLICA