Criterii de selectie


Selecția Grupului Țintă se va face pe baza următoarelor criterii:
- apartenența la categoriile eligibile ale Grupului Țintă
- completitudinea și corectitudinea dosarului de înscriere
- numărul maxim de locuri: va fi alocat un număr mai mare județelor cu potențial economic de dezvoltare ridicat: Județul Gorj - minim 140 - max 196 persoane, Județul Dolj minim 100 - max 140 persoane, Județul Vâlcea - minim 60 - max 84 de persoane, Județul Olt - minim 25 - max 28 persoane și Județul Mehedinți -minim 25 - max 28 persoane.
- interesul manifestat pentru programul de formare și dezvoltarea de noi afaceri evidențiat în scrisoarea de motivare.
Pentru judetele ce au mai multe etape de selectie, persoanele inscrise dar neselectate in primele etape vor fi incluse in procesul de selectie urmator (cu conditia respectarii criterilor de apartenenta la GT si criteriilor de selectie.
 

 
Grila de evaluare a scrisorii de motivare conține un punctaj maxim de 15 puncte acordate pentru criteriile:
- Motivație (de la 1 la 5 puncte)
- Originalitate (de la 1 la 5 puncte)
- Creativitate (de la 1 la 5 puncte)
Conform Anexei 8.- prioritate se va acorda acelor persoane ce nu au beneficiat de cursuri de formare antreprenorială în ultimii 3 ani.
În procesul de selecție se vor respecta principiul egalității de șanse și nediscriminării și se realizează fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.
APLICA